Inschrijvingen kandidaten

Hoe inschrijven?

Klik op de tab "Join Us". Hier vind je alles over hoe de selectieprocedure in zijn werk gaat.

Mijn inschrijving is ongeldig. Waarom?

Het inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld te worden: zowel de contactgegevens als de legalisatie door de burgemeester, het attest van de huisarts en van de schooldirectie en de bijlage moeten ingevuld worden. Bovendien moet er eveneens een recente pasfoto worden toegevoegd. Om overbodige kosten te vermijden, wordt er aangeraden de inschrijving nogmaals na te kijken vooraleer deze te posten.

Ik kan niet tijdig naar de arts of gemeentehuis gaan. Wat nu?

De inschrijvingen dienen vóór 31 juli per post opgestuurd te worden. De poststempel dient als bewijs. Alle late inschrijvingen worden systematisch geweigerd.

Mocht je een vak van het inschrijvingsformulier (verklaring van de arts, school of legalisatie van de burgemeester) niet tijdig ingevuld krijgen, kan u dit onvolledig reeds doorsturen vóór de deadline. Let wel: alle vakken dienen volledig ingevuld te zijn om deel te mogen nemen aan de selectieproeven; het laatste moment om dit in te dienen is de dag van de examens.

Ik werd niet gecontacteerd na inschrijving. Iets foutgelopen?

Indien het inschrijvingsformulier op de laatste dag opgestuurd wordt, is de kans groot dat deze te laat toekomt. Om iedereen gelijke kansen te geven, worden alle inschrijvingen die nà 31 juli toekomen systematisch geweigerd. Voor diezelfde reden nemen wij de datum op de poststempel als referentie. Het formulier zo snel mogelijk invullen en opsturen is dus de boodschap!

Is er een manier om zich in te schrijven na de deadline?

Neen. De inschrijvingen sluiten onherroepelijk op 31 juli, om middernacht. Indien je nog aan de voorwaarden voldoet om je volgend jaar opnieuw in te schrijven, houd dan zeker de website in het oog: de inschrijvingen openen in het vroege najaar.

Ik vind geen inschrijvingsformulier: kan ik me via mail inschrijven?

Neen. De inschrijvingen openen in het vroege najaar en sluiten op 31 juli om middernacht. Tijdens deze periode kan je je inschrijven onder de tab "Subscribe!". Buiten deze periode is het echter niet mogelijk om je in te schrijven, dus ook niet per e-mail. Je zal dan nog wat geduld moeten uitoefenen.

Ik ben geen Belg. Kan ik mij kandidaat stellen?

Ja. Net zoals bij Defensie kan elke Belg, maar ook elke onderdaan van de Europese Economische Ruimte en van de Zwitserse Bondsstaat, zich kandidaat stellen. Let wel dat je een schriftelijk taalexamen moet afleggen in het Nederlands of Frans. De opleiding zelf kan uitsluitend in het Nederlands of Frans.

Ik heb een bril met kleine correctie. Kan ik me inschrijven?

De medische vereisten zijn gebaseerd op die van kandidaat-jachtpiloten. Hoewel deze in 2023 werden versoepeld, blijven deze nog streng. Er mag weliswaar een bril gedragen worden onder bepaalde voorwaarden (7/10 zonder correctie, 10/10 met correctie en maximum -0,75D bijziendheid). Alle oogoperaties zijn echter niet toegestaan.

Mijn geboortejaar is net overschreden maar ik ben geboren in december. Kan ik me toch nog inschrijven?

Helaas niet. De kandidaten kunnen zich enkel inschrijven volgens de geboortejaren van de desbetreffende sessie, ook al gaat het soms maar om enkele dagen verschil.

Ik zit in het TSO/BSO. Kan ik me inschrijven?

Uiteraard. Kandidaten moeten een voltijds dagonderwijs volgen, de richting maakt niet uit.

De examens zijn wel gebaseerd op de eindtermen van de eerste graad van het ASO. Kandidaten van het TSO of BSO zullen wellicht wat extra oefeningen moeten vragen aan hun leraar wiskunde en Nederlands om zich voldoende te kunnen voorbereiden.

Selectieprocedure

Wat is het verwachte niveau van de selectieproeven?

Om deel te kunnen nemen aan de selectieproeven moet je school verklaren dat je de eerste graad van het secundair onderwijs succesvol beëindigd hebt en deelneemt aan een voltijds dagonderwijs. Het niveau van de examens komt overeen met het lesprogramma dat je aan het eind van het derde jaar ASO zou moeten hebben bereikt. Voorbeeldvragen vind je in de downloadzone.

Hoe kan ik me op de selectieproeven voorbereiden?

Het is vanzelfsprekend dat een goede voorbereiding de kans tot selectie aanzienlijk vergroot.

Om zich voor de schriftelijke proeven voor te bereiden, kunnen er voorbeeldvragen gedownload worden op onze website. In geval van moeilijkheden, raden wij je aan extra oefeningen te vragen bij je leraar taal en/of wiskunde.

De sportproeven worden ook op dezelfde pagina beschreven. Een tabel met de scores kan er ook worden gedownload. Je kan je bij je LO-leerkracht bevragen om, indien nodig, je te helpen je prestaties te verbeteren.

Zijn er meer voorbeeldvragen?

De voorbeeldvragen dienen louter om een idee te geven van het te verwachten niveau van de selectieproeven. Indien je je beter wil voorbereiden op de schriftelijke testen, raden wij je aan je leraar wiskunde of Nederlands aan te spreken om extra oefeningen te bekomen.

Ik heb geen oproeping ontvangen voor de selectieproeven.

De oproepingen voor de selectieproeven worden verzonden in het tweede deel van augustus. Heb je tegen eind augustus niets ontvangen, kijk dan zeker je spam-mailbox na!

Wij raden aan om de volgende e-mailadressen aan je adresboek toe te voegen om er zeker van te zijn dat het mailverkeer niet in de spam-box belandt:

Mocht je in je spam-box ook niets ontvangen hebben, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat.

Ik heb enkele weken na de proeven nog niets vernomen. Iets foutgelopen?

Neen. De proeven worden eerst verbeterd, vervolgens gerangschikt volgens score. Kandidaten worden mondjesmaat opgeroepen voor hun medische keuring, en dit in willekeurige volgorde. Het kan dus meerdere weken duren vooraleer je je resultaat te weten komt. Dit wil echter niet zeggen dat je hoger of lager gerangschikt bent dan iemand die zijn/haar tweede reeks testen al heeft afgelegd. Nog even geduld.

Kan ik een afwezigheidsattest krijgen voor op school?

De oproepingsbrief is een geldig afwezigheidsattest. Mocht je school enkel een doktersbriefje aanvaarden, kan dit tijdens je medische keuring ter plaatse verkregen worden.

Is sportkledij nodig voor de medische keuring?

Neen. Draag fatsoenlijke, maar vooral gemakkelijke, kledij. Een aantal medische proeven gebeuren namelijk in ondergoed (bijv. EKG, biometrie en het bezoek bij de luchtvaartarts).

Ik werd medisch afgekeurd. Wat nu?

Mocht je een definitieve afkeuring betwisten, kan je beroep aantekenen. Dit kan door middel van een aangetekende brief, gericht naar het secretariaat van de Luchtcadetten (adres), en dit binnen de 7 kalenderdagen volgend op het verkregen resultaat. Het secretariaat zal vervolgens het Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde (CMA) informeren en u uitnodigen voor een herkeuring. De Medische Beroepscommissie zal zich dan over het dossier buigen en een finaal oordeel vellen. Op deze beslissing kan echter niet in beroep worden gegaan.

Indien het gaat om een afkeuring van het medische certificaat "Class II" (CMA2), dient dezelfde procedure te worden gevolgd.
Opgelet: dit gaat om een burgerlicentie, beheerd door FOD Mobiliteit (DGLV), volgens de Europese EASA-richtlijnen. In geval van betwisting, wordt de beroepscommissie door de overheid georganiseerd, waardoor de administratieve kosten erg kunnen oplopen.

Activiteiten

Is er mogelijkheid tot afstandsonderwijs of zelfstudie voor de theorie?

Neen. Als je je inschrijft bij de Luchtcadetten, wordt er verwacht dat je kan deelnemen aan alle verplichte activiteiten. Indien je niet aan alle activiteiten kan of wil deelnemen, vragen wij u uw plaats af te staan aan andere kandidaten.

Als aspirant, tijdens jouw eerste jaar, zijn minstens de volgende activiteiten verplicht: deelname aan de infodag in het voorjaar, de theoriekampen (een week tijdens de krokusvakantie en een week tijdens de Paasvakantie), deelname aan een van de vliegkampen tijdens de zomervakantie, deelname aan het Nationaal Defilé op 21 juli (bij deelname aan het eerste zomerkamp te Weelde), deelname aan de herdenking van Wapenstilstand op 11 november en je eigen vleugeluitreiking. Indien je niet kan deelnemen aan deze activiteiten zal je uitgesloten worden van verdere activiteiten.

Kan ik me voor een activiteit uitschrijven?

De deadline om je voor vliegweekends in of uit te schrijven voor een weekend is de zondag ervoor, om middernacht. Dit omwille van de bestelling van het eten en de communicatie naar de betrokken diensten. Moest je je achteraf toch nog uitschrijven zal het eten sowieso doorgefactureerd worden. Indien je door uitzonderlijke en dwingende redenen niet aanwezig kan zijn (bijv. ziekte, overlijden, enz.), vragen wij u hiervan een attest door te sturen. Anders zal dit in rekening gebracht worden en zullen de komende weekends andere personen voorrang krijgen op jou. Bovendien telt dit als minput voor je eventuele kandidatuur senior of kader.

Wanneer worden de aanvaardingen gecommuniceerd?

Voor weekends wordt dit ten laatste de woensdag voor de activiteit gecommuniceerd.

De zomerkampen worden gedurende de hele zomervakantie georganiseerd. Deze worden in drie kampen onderverdeeld, en dit op twee verschillende sites (meer informatie betreffende de opleiding vindt u hier). Er wordt ruime tijd op voorhand gevraagd wat ieders desiderata zijn, en rekening houdend met deze inputs wordt er een definitieve lijst opgesteld wie aan welk kamp mag deelnemen. Deze wordt eveneens zo snel mogelijk verspreid.

Door de beslissing van de Waalse overheid met betrekking tot het inkorten van de zomervakantie krijgen Franstalige cadetten voorrang op de inschrijvingen van de eerste twee kampen. Dit om iedereen een maximum aan vliegdagen aan te bieden.

Kan het secretariaat me helpen iemand te vinden om te carpoolen?

Neen. Door de regelgeving rond privacy mag het secretariaat geen persoonlijke gegevens zoals adressen en contactgegevens vrijgeven. U zal zelf kennissen of vrienden, al dan niet lid van de vereniging, moeten contacteren om u te helpen. Gedurende de zomerkampen kan er wel transport worden ingezet van en naar het nabij gelegen station (Turnhout voor Weelde; Libramont voor Bertrix). Dit is niet van toepassing voor andere activiteiten zoals vliegweekends.

De meeste sites zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. Een uitgebreide beschrijving is beschikbaar voor de verschillende basissen in de "On the map"-sectie.

Moet ik me elk jaar inschrijven voor de complementaire cursus?

De complementaire cursus is een bijkomend theoriekamp dat georganiseerd wordt voor flights en seniors om ze klaar te stomen voor de Progress Test (PT). Om hun zweefvlieglicentie (SPL) te behalen dienen zij voor deze PT te slagen en door de Head of Training officiëel worden voorgesteld om het theorie-examen af te leggen bij DGLV.

De complementaire cursus is niet verplicht, maar wordt wel erg aangeraden. Indien er al aan de cursus werd deelgenomen en/of de PT al succesvol werd afgenomen, is het overbodig zich hiervoor nog in te schrijven.

Ik ben mijn logingegevens vergeten. Wat nu?

 

De Platformsite en de Glider/Piper-site zijn twee verschillende databases en gebruiken niet dezelfde logingegevens.

De logins worden, in principe, als volgt bepaald:

  • Plateformsite: voorletter, gevolgd door de achternaam.
  • Glider/Piper site: achternaam, gevolgd door de voorletter.

Een wachtwoord veranderen op de ene site verandert het wachtwoord van de andere niet.

Mocht je je logingegevens toch vergeten zijn, zal een reset noodzakelijk zijn. Om dit aan te vragen, dient een mail gestuurd te worden naar ccair-rbac-opstrg@mil.be.

Licenties

Mijn medische licentie is in de was geraakt of verloren. Wat nu?

Indien jouw licentie niet meer leesbaar is vervalt haar geldigheid. Zonder geldige medische licentie vervalt het recht tot solo vliegen. Een duplicaat kan worden aangevraagd via de website van FOD Mobiliteit, onder de rubriek DGLV, licenties. De administratieve kosten kunnen echter oplopen.

Om onnodige kosten te voorkomen, kan je een beschermhoesje aanschaffen via onze webshop. Deze garandeert niet dat je licentie droog blijft, maar verhoogt de kans op redding.

Mijn medische licentie vervalt. Wat nu?

Neem contact op met het CMA en zet het secretariaat RBAC in CC. Eens de herkeuring achter de rug en de licentie op zak, vragen wij u een scan van je licentie te maken en naar onze database op te sturen zodat we de validiteit van jouw licenties kunnen opvolgen.

De hernieuwing van de licentie is bij het CMA gratis voor RBAC-leden. Indien je je hernieuwing elders wenst te doen, kunnen de kosten erg oplopen.

Uniform

Hoe moet ik de insignes aanbrengen?

In deze file wordt alles in detail uitgelicht.

Welke patches krijg ik? Kan ik er bijbestellen?

Alle artikelen, met uitzondering van de vleugels die gedurende de vleugeluitreiking door de Generaal worden uitgereikt, kunnen op de webshop worden bijbesteld.

Initiële dotatie:

  • 1 paar Royal Belgian Air Cadets blauwe vilten boogjes (uitgereikt bij het verkrijgen van het uniform tijdens het theoriekamp);
  • 1 pin metalen vleugels voor de politiemuts (hat wings; uitgereikt bij het verkrijgen van het uniform tijdens het theoriekamp);
  • 2 Royal Belgian Air Cadets eenheidspatches (waarvan één met, en één zonder velcro; uitgereikt tijdens de vleugeluitreiking);
  • 2 Glider Pilot patches (waarvan één met, en één zonder velcro; uitgereikt tijdens de vleugeluitreiking);
  • 1 paar Royal Belgian Air Cadets gradentekens (uitgereikt bij het verkrijgen van het uniform tijdens het theoriekamp);
  • 2 naamplaatjes (uitgereikt bij de eerste solo).

De metalen vleugels mogen, nà de vleugeluitreiking, op het blauwe hemd gedragen worden. Hoewel vrijblijvend, wordt de dracht ervan bij officiële evenementen toegestaan.

Ik ben uit mijn uniform gegroeid. Kan ik iets bijbestellen?

Leden kunnen, indien nodig, delen van het uniform bijbestellen via mail. De levertermijn kan echter uitlopen.

Opgelet! Het is bij wet verboden militair materieel door te verkopen. Zet je oude uniform dus niet op een tweedehandssite!

Webshop

Ik wacht al twee weken op mijn bestelling. Iets foutgelopen?

Afhankelijk van de operationele werkdruk kan een bestelling iets langer op zich laten wachten dan anders. Dit is voornamelijk gedurende de zomermaanden het geval, en zal steeds vermeld worden op de webshop-pagina's.

Wij trachten echter om binnen de maand de bestellingen te versturen.

Bepaalde producten (bijv. nametags) worden bij een externe leverancier besteld. Deze bestellingen kunnen vrij lang op zich laten wachten.

Werving kaderleden

Kan ik me inschrijven als kaderlid?

Je kan je kandidatuur indienen indien je onderdaan bent van een van de lidstaten van de Europese Unie en vanaf het jaar waarin je 21 wordt.

Op het einde van het seizoen wordt een werkgroep "screening" samengesteld, waarbij onder andere kandidaat-kaderleden (voornamelijk laatstejaars cadetten die in de vereniging wensen te blijven) onder de loep worden genomen. Het voorstel van de werkgroep wordt vervolgens ter goedkeuring ingediend bij het Directiecomité. Na goedkeuring kunnen nieuwe kaderleden de rangen vervoegen vanaf het seizoen dat hierop volgt.

Opgelet, jaarlijks zijn er maar een beperkt aantal vacatures. De selectie gebeurt voornamelijk in functie van het aantal vacante plaatsen in de verschillende functies, maar ook op karakterieel en vliegtechnisch vlak.

Ik zou graag deze zomer mijn steentje willen bijdragen; kan dat?

Neen. Om deel uit te maken van de vereniging als kaderlid, dien je eerst je kandidatuur in te dienen, en dit vóór 1 juni.

De werkgroep "Screening" dat meestal eind november georganiseerd wordt, zal een voorstel indienen bij het Directiecomité, die vervolgens - op basis van het voorstel - een oordeel zal vellen.

Je effectieve intrede bij de vereniging gebeurt dus minimum een jaar nadat je je kandidatuur hebt ingediend.

Hoe dien ik mijn kandidatuur in?

Je wordt geacht een curriculum vitae (met eventuele vliegervaring), samen met een motivatiebrief (gewenste functie, visie op lange termijn, enz.) te verzenden naar het secretariaat vóór 1 juni. Hetzij digitaal, hetzij via de post.

De beraadslaging zal eind van het kalenderjaar gebeuren. Kort hierna wordt u over de beslissing geïnformeerd.

Dien ik minimumprestaties uit te voeren?

Ja. Deze staan gepubliceerd in de geldende richtlijnen, en hangt af van de functie die je zal uitoefenen. Deze richtlijnen zullen persoonlijk met je besproken worden na ontvangst van je kandidatuur.

Gedurende het eerste jaar als kaderlid dien je bovendien een stagejaar uit te voeren. Pas nadat je je stagejaar succesvol hebt afgerond zal je definitief uitmaken van het kaderpersoneel van de Luchtcadetten.