• Geboren in 2007 of 2008? Schrijf je nu in!
  • NĂ©(e) en 2007 ou 2008? Inscrivez-vous maintenant!

Inschrijvingen kandidaten

Hoe moet ik mij inschrijven?

Klik op de tab "Join Us". Hier vind je alles over hoe de selectieprocedure in z'n werk gaat.

Er werd mij een mail gestuurd waarin beschreven staat dat mijn inschrijving ongeldig is. Waarom?

Het inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld te worden: zowel de contactgegevens als de legalisatie door de burgemeester, het attest van de huisarts en van de schooldirectie en de bijlage moeten ingevuld worden. Bovendien moet er eveneens een recente pasfoto worden toegevoegd. Om overbodige kosten te vermijden, wordt er aangeraden de inschrijving nogmaals na te kijken vooraleer deze te posten.

Ik heb op 31 juli mijn inschrijvingsformulier opgestuurd, en werd niet gecontacteerd. Iets foutgelopen?

Neen. Als het inschrijvingsformulier op de laatste dag opgestuurd wordt, is de kans groot dat deze te laat toekomt. Om iedereen gelijke kansen te geven, worden alle inschrijvingen die nà 31 juli toekomen systematisch geweigerd. Voor diezelfde reden nemen wij de datum op de poststempel als referentie. Het formulier zo snel mogelijk invullen en opsturen is dus de boodschap!

Ik lees dat de inschrijvingen gesloten zijn voor de aanstaande sessie. Kan ik mij nog inschrijven?

Neen. De inschrijvingen sluiten onherroepelijk op 31 juli, om middernacht. Indien je nog aan de voorwaarden voldoet om je volgend jaar opnieuw in te schrijven, houd dan zeker de website in het oog: de inschrijvingen openen in het vroege najaar.

Ik kan me nergens inschrijven op de website. Kan dit per e-mail of contactformulier?

Neen. De inschrijvingen openen in het vroege najaar en sluiten op 31 juli om middernacht. Tijdens deze periode kan je je inschrijven onder de tab "Subscribe!". Buiten deze periode is het echter niet mogelijk om je in te schrijven, dus ook niet per e-mail. Je zal dan nog wat geduld moeten uitoefenen.

Ik ben Nederlander. Kan ik mij ook kandidaat stellen?

Ja. Net zoals bij Defensie kan elke Belg, maar ook elke onderdaan van de Europese Economische Ruimte en van de Zwitserse Bondsstaat, zich kandidaat stellen. Let wel dat je een schriftelijk taalexamen moet afleggen in het Nederlands, Frans of Duits. De opleiding zelf kan uitsluitend in het Nederlands of Frans.

Een perfect zicht wordt vereist, maar ik heb een bril nodig om te lezen of in de les het bord te zien. Kan ik mij toch inschrijven?

De medische vereisten zijn dezelfde als die van kandidaat-jachtpiloten: de minste afwijking (o.a. zicht dat minder dan 10/10 bedraagt, daltonisme of de noodzaak tot het dragen van eender welke oogcorrectie) zal tot een definitieve uitsluiting leiden.


Selectieprocedure

Wat is het verwachte niveau van de theoretische selectieproeven?

Om deel te kunnen nemen aan de selectieproeven moet je school verklaren dat je de eerste graad van het secundair onderwijs succesvol beëindigd hebt en deelneemt aan een voltijds dagonderwijs. Het niveau van de examens komt overeen met het lesprogramma dat je aan het eind van het derde jaar ASO zou moeten hebben bereikt. Voorbeeldvragen vind je in de downloadzone.

Ik heb twee weken geleden deelgenomen aan mijn eerste toelatingsproeven of medische keuring. Ik heb nog niets vernomen, anderen wel. Werd ik vergeten?

Neen. De proeven worden eerst verbeterd, vervolgens gerangschikt volgens score. Kandidaten worden mondjesmaat opgeroepen voor hun medische keuring, en dit in willekeurige volgorde. Het kan dus meerdere weken duren vooraleer je je resultaat te weten komt. Dit wil echter niet zeggen dat je hoger of lager gerangschikt bent dan iemand die zijn/haar tweede reeks testen al heeft afgelegd.

De medische proeven vinden plaats tijdens een werkdag. Kan ik een afwezighedisattest bekomen voor op school?

De oproepingsbrief is een geldig afwezigheidsattest. Mocht je school enkel een doktersbriefje aanvaarden, kan dit ter plaatse verkregen worden.

Is sportkledij vereist tijdens de medische proeven?

Neen. Draag fatsoenlijke, maar vooral gemakkelijke, kledij. Een aantal medische proeven gebeuren namelijk in ondergoed (bijv. EKG, biometrie en het bezoek bij de luchtvaartarts).

Ik werd medisch afgekeurd. Wat nu?

Mocht je een definitieve afkeuring betwisten, kan je beroep aantekenen. Dit kan door middel van een aangetekende brief, gericht naar het secretariaat van de Luchtcadetten (adres), en dit binnen de 7 kalenderdagen volgend op het verkregen resultaat. Het secretariaat zal vervolgens het Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde (CMA) informeren en u uitnodigen voor een herkeuring. De Medische Beroepscommissie zal zich dan over het dossier buigen en een finaal oordeel vellen. Op deze beslissing kan echter niet in beroep worden gegaan.


Activiteiten

Ik wil leren vliegen maar ben tijdens de Paasvakantie op reis. Kan de theorie achteraf gegeven worden?

Neen. Als je je inschrijft bij de Luchtcadetten, wordt er verwacht dat je kan deelnemen aan alle verplichte activiteiten. Indien je niet aan alle activiteiten kan of wil deelnemen, vragen wij u uw plaats af te staan aan andere kandidaten.

Als aspirant, tijdens jouw eerste jaar, zijn minstens de volgende activiteiten verplicht: deelname aan de infodag in het voorjaar, het theoriekamp tijdens de Paasvakantie, deelname aan een van de drie vliegkampen tijdens de zomervakantie, deelname aan het Nationaal Defilé op 21 juli (bij deelname aan het eerste zomerkamp), deelname aan de herdenking van Wapenstilstand op 11 november. Indien je niet kan deelnemen aan deze activiteiten zal je uitgesloten worden van verdere activiteiten.

Ik ben niet zeker dat ik volgende week kan deelnemen aan een vliegweekend. Kan ik me toch inschrijven?

De deadline om je in te schrijven voor een weekend is de zondag ervoor, om middernacht. Dit omwille van de bestelling van het eten. Moest je je achteraf toch nog uitschrijven zal het eten sowieso doorgefactureerd worden. Indien je door uitzonderlijke en dwingende redenen niet aanwezig kan zijn (bijv. ziekte, overlijden, enz.), vragen wij u hiervan een attest door te sturen. Anders zal dit in rekening gebracht worden en zullen de komende weekends andere personen voorrang krijgen op jou.

Ik kan niet meer deelnemen aan een activiteit waarvoor ik me heb ingeschreven. Kan ik dit aanpassen?

Ja, zolang de deadline niet verstreken is. Ga op de Portal en pas daar je inschrijving aan. Eens de deadline verstreken (bijv. de zondag voor een vliegweekend), zal het bestelde eten doorgefactureerd worden en, indien je geen geldig afwezigheidsattest kan voorleggen, zal dit in rekening gebracht worden voor toekomstige activiteiten en voor jouw eventuele kandidatuur als senior of kader.

Ik zou graag mijn zomervakantie plannen. Wanneer worden de kampen georganiseerd?

De zomerkampen worden gedurende de hele zomervakantie georganiseerd. Deze worden in drie kampen onderverdeeld, en dit op twee verschillende sites (meer informatie betreffende de opleiding vindt u hier). Deze gaan door tussen 1 en 21 juli, tussen 21 juli en 10 augustus en tussen 10 en 30 augustus. Er wordt ruime tijd op voorhand gevraagd wat ieders desiderata zijn, en rekening houdend met deze inputs wordt er een definitieve lijst opgesteld wie aan welk kamp mag deelnemen.

Door de beslissing van de Waalse overheid met betrekking tot het inkorten van de zomervakantie krijgen Franstalige cadetten voorrang op de inschrijvingen van de eerste twee kampen. Dit om iedereen een maximum aan vliegdagen aan te bieden.

Ik heb geen auto. Kan het secretariaat mij helpen om iemand te vinden om samen mee te carpoolen?

Neen. Door de regelgeving rond privacy mag het secretariaat geen persoonlijke gegevens zoals adressen en contactgegevens vrijgeven. U zal zelf kennissen of vrienden, al dan niet lid van de vereniging, moeten contacteren om u te helpen. Gedurende de zomerkampen kan er wel transport worden ingezet van en naar het nabij gelegen station (Turnhout voor Weelde; Libramont voor Bertrix). Dit is niet van toepassing voor andere activiteiten zoals vliegweekends.

De meeste sites zijn bereikbaar met het openbaar vervoer. Een uitgebreide beschrijving is beschikbaar voor de verschillende basissen in de "On the map"-sectie.


Licenties

Mijn medische licentie is in de was geraakt. Wat nu?

Indien jouw licentie niet meer leesbaar is vervalt haar geldigheid. Zonder geldige medische licentie vervalt het recht tot solo vliegen.

Een duplicaat kan worden aangevraagd via de website van FOD Mobiliteit, onder de rubriek DGLV, licenties.

Om onnodige kosten te voorkomen, kan je een beschermhoesje aanschaffen via onze webshop.

Mijn medische licentie vervalt. Wat nu?

Neem contact op met het CMA en zet het secretariaat RBAC in CC. Eens de herkeuring achter de rug en de licentie op zak, vragen wij u eenn scan van je licentie te maken en naar onze database op te sturen zodat we de validiteit van jouw licenties kunnen opvolgen.


Uniform

Hoe moet ik de insignes en patches op het uniform aanbrengen?

In deze file wordt alles in detail uitgelicht.

Welke patches krijg ik, kan ik er bijbestellen?

Alle artikelen, met uitzondering van de vleugels die gedurende de vleugeluitreiking door de Generaal worden uitgereikt, kunnen op de webshop worden bijbesteld.

Initiële dotatie:

  • 1 paar Royal Belgian Air Cadets blauwe vilten boogjes (bij het verkrijgen van het uniform tijdens het theoriekamp);
  • 1 pin metalen vleugels voor de politiemuts (hat wings; bij het verkrijgen van het uniform tijdens het theoriekamp);
  • 2 Royal Belgian Air Cadets eenheidspatches (waarvan één met, en één zonder velcro; tijdens de vleugeluitreiking);
  • 2 Glider Pilot patches (waarvan één met, en één zonder velcro; tijdens de vleugeluitreiking);
  • 1 paar Royal Belgian Air Cadets gradentekens (bij het verkrijgen van het uniform tijdens het theoriekamp);
  • 2 naamplaatjes (bij de eerste solo).

De metalen vleugels mogen, nà de vleugeluitreiking, op het blauwe hemd gedragen worden. Hoewel vrijblijvend, wordt de dracht ervan bij officiële evenementen toegestaan.

Ik ben uit mijn uniform gegroeid. Kan ik iets bijbestellen?

Leden kunnen, indien nodig, delen van het uniform bijbestellen via mail. De levertermijn kan echter uitlopen.

Het is dus niet mogelijk om delen van het uniform op de webshop te bestellen, daar de verkoop van militair materieel aan derden bij wet verboden is.