Sign up

Voor het inschrijven, gelieve de toelatingsvoorwaarden grondig na te lezen.

De inschrijvingen voor Sessie 2022 zijn afgesloten.

De inschrijvingen voor Sessie 2023 worden begin september geopend.

Hieronder vind je een aantal nuttige documenten om je voor te bereiden op de verschillende selectieproeven.


Avant de s'inscrire, veuillez relire les conditions d'admission attentivement.

Les inscriptions pour la Session 2022 sont clôturées.

Les inscriptions pour la Session 2023 ouvriront début septembre.

Ci-dessous, vous trouverez quelques documents utiles afin de vous préparer pour les différentes épreuves de sélection.


Download Zone

Voorbeeldvragen: Moedertaal
PDF – 267,4 KB
Voorbeeldvragen: Wiskunde
PDF – 51,5 KB
Sportproeven
PDF – 101,3 KB
Punten van de sportproeven
PDF – 670,3 KB
Raming van de kosten
PDF – 607,4 KB

Exemple d'examen: Langue maternelle
PDF – 290,7 KB
Exemple d'examen: Mathématiques
PDF – 51,1 KB
Épreuves sportives
PDF – 104,6 KB
Points des épreuves sportives
PDF – 670,3 KB
Estimation des coûts
PDF – 607,4 KB