Our history

Een stukje geschiedenis

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden er voor de eerste keer vliegtuigen ingezet op grote schaal. Toen de Grote Oorlog voorbij was, kwamen heel wat vliegtuigen in handen van privépersonen en aeroclubs. Dit gaf de aanleiding naar de oprichting van het 'Nationaal Comité voor Luchtvaartpropaganda' eind jaren 1920. Dit comité had als doel jongeren warm te maken voor de luchtvaart. De 'Belgian Air Scouts' was geboren  en werd al snel omgedoopt tot 'Belgian Air Cadets'. In 1939 opende een eerste smaldeel te Evere, onder leiding van Gerard Tremerie, een enthousiaste jongeman die nadien aan het hoofd kwam te staan bij de helikoptersectie van Sabena.

In 1955, 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog, zegde de Belgische Luchtmacht haar officiële steun toe aan deze vereniging die voortaan op een trouwe partner kon rekenen. Ook in andere landen, onder andere Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, merkten ze een gelijkaardig fenomeen op.

In 1956 werd de vzw 'De Luchtcadetten van België' opgericht zoals die tot op heden nog steeds bestaat. Onze vereniging is nog altijd een burgerlijke jeugdbeweging die actief gesteund wordt door de Belgische Luchtcomponent.


Un peu d'histoire

Durant la Première Guerre mondiale, les avions ont été utilisés pour la première fois à grande échelle. À la fin de la Grande Guerre, de nombreux avions sont passés aux mains de particuliers et d'aéroclubs. C'est ainsi qu'est né le "Comité national de Propagande Aéronautique" à la fin des années 1920. Le but de ce comité était de susciter l'enthousiasme des jeunes pour l'aviation. Les "Belgian Air Scouts" sont nés et ont rapidement été rebaptisés "Belgian Air Cadets". En 1939, une première escadrille, dirigée par Gérard Tremerie, est ouverte à Evere. Gérard Tremerie était un jeune homme enthousiaste qui, ultérieurement, est devenu chef de la section hélicoptères de la Sabena.

En 1955, 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, la Force Aérienne belge s'engage officiellement à soutenir l'association qui peut désormais compter sur un partenaire fidèle. Un phénomène similaire se produisait dans d'autres pays, dont le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis.

En 1956, l'asbl "Les Cadets de l'Air de Belgique" est fondée telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Notre association est toujours un mouvement civil de jeunesse qui est activement soutenu par la Composante Aérienne belge.