Het tweede jaar: "Flight"

Na het behalen van hun vleugels worden de aspiranten in het tweede jaar "flight cadet". Dat jaar begint met een vliegkamp van één week tijdens de Paasvakantie in Weelde. Flights kunnen tijdens dit kamp extra ervaring opdoen, hun geleerde vaardigheden heropfrissen en zich klaarstomen voor het zomerkamp.

In de zomervakantie gaan de flights opnieuw op vliegkamp. Dit gedurende drie weken, in Bertrix of Weelde. Daar leren de flights een nieuwe manier van opstijgen: hetzij de sleepstart achter onze Piper Cub, of de lierstart. Flights krijgen hier ook de kans om zich om te scholen naar andere types zweefvliegtuigen binnen onze vereniging.

Ook flights krijgen de mogelijkheid extra ervaring op te doen tijden vliegweekends te Weelde, Florennes en Bevekom, die plaatsvinden gedurende het voor- en najaar.

La deuxième année: "Flight"

Après avoir obtenu leurs ailes, les aspirants deviennent "flight cadet" en entamant leur deuxième année. Cette année commence par un stage à Weelde, d'une semaine, durant les vacances de printemps. Les flights peuvent y acquérir de l'expérience supplémentaire, rafraîchir leurs compétences et se préparer pour l'été.

Pendant les vacances d'été, les flights participent à un troisième stage de vol, à Bertrix ou Weelde. Ici, les flights apprennent une nouvelle technique de décollage: soit le remorquage, derrière notre Piper Cub; soit le treuillage. Les flights ont également la possibilité de se convertir à d'autres types de planeurs au sein de l'association.

Les flights ont également la possibilité d'approfondir leurs compétences durant les week-ends de vol à Weelde, Florennes et Beauvechain, organisés durant le printemps et l'automne.Het derde jaar: "Flight"

In het derde jaar kunnen de flights verder blijven deelnemen aan de vliegweekends en de zomerkampen. Gedurende dit jaar worden de flights aangemoedigd om hun zweefvlieglicentie te behalen en krijgen ze de mogelijkheid om prestatievluchten uit te voeren om op deze manier zo veel mogelijk vliegbrevetten te behalen.

Cadetten die zich bijzonder onderscheiden hebben door hun inzet en houding in vlucht kunnen in hun derde jaar deelnemen aan een internationale uitwisseling van luchtcadetten, ook wel IACE genaamd. Deelnemende landen zijn onder meer de Verenigde Staten, Canada, Zwitserland, Frankrijk, Australië en Hong-Kong (meer informatie vindt u op de website van IACE).

De flights dienen de vereniging te verlaten na het laatste vliegweekend van dit jaar. De beste flights hebben echter nog de mogelijkheid om op aanvraag langer in de vereniging te blijven, dit tot maximaal het jaar waarin ze 21 worden.

La troisième année: "Flight"

Durant la troisième année, les flights peuvent continuer à participer aux week-ends de vol et aux camps d'été. Au cours de cette année, ils sont encouragés à obtenir leur licence de vol à voile et ont la possibilité d'effectuer des vols de performance et d'obtenir différents brevets de vol.

Les cadets qui se sont particulièrement distingués par leur dévouement et attitude en vol, peuvent participer durant leur troisième année à l'échange international de cadets de l'air, nommé IACE. Les pays participant au programme sont entre autres les États-Unis, Canada, Suisse, France, Australie et Hong-Kong (vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de l'IACE).

Les flights doivent en principe quitter l'association après le dernier week-end de vol de la troisième année. Les meilleurs flights ont, cependant, la possibilité de rester dans l'association, sur demande, et ce jusqu'à l'année où ils atteignent 21 ans.