Het eerste jaar: "Aspirant"

Eens geselecteerd, maken de nieuwe rekruten deel uit van 50 jongeren die "aspiranten" genoemd worden. Zij vatten eerst de theorie aan, daarna de praktische vorming.

De theorie

De vereniging biedt haar leden een volledige opleiding aan tot piloot van een zweefvliegtuig. Kennis van aerodynamica, meteorologie, instrumenten, reglementen, vliegtuigtechniek- en besturing zijn dan ook onontbeerlijk als iemand in een cockpit wil plaatsnemen. Gedurende 2 weken tijdens de paasvakantie volgen aspiranten de verschillende theoretische cursussen die gegeven worden door piloten, luchtverkeersleiders, meteorologen en vlieginstructeurs. Deze 2 intensieve weken worden meestal georganiseerd in het militaire kamp van Leopoldsburg. Ze worden afgesloten met een examen waarvoor men dient te slagen om verder te gaan met de praktijk.

De praktijk

Tijdens de daaropvolgende zomervakantie volgt een vliegkamp van 3 weken in Weelde. In het eerste jaar leren de aspiranten de basis van het vliegen op het zweefvliegtuig "Twin II" en zullen ze tegen het einde van het kamp in principe hun eerste solovlucht uitvoeren. Een uniek moment in het leven van elke jonge zweefvliegpiloot! 

Het eerste jaar wordt afgesloten met een officiële vleugeluitreiking waar alle aspiranten hun vleugels opgespeld krijgen door de Generaal van de Luchtcomponent.

La première année: "Aspirant"

Une fois sélectionnées, les nouvelles recrues font partie de 50 jeunes appelés "aspirants". Ils abordent d'abord la théorie, suivie par la formation pratique.

La théorie

L'association propose à ses membres une formation de pilote de planeur complète. La connaissance approfondie de l'aérodynamique, de la météorologie, des instruments de vol, de la réglementation et technologie aérienne et du pilotage est donc indispensable si l'on veut prendre place dans un cockpit. Pendant deux semaines durant les vacances de Pâques, les aspirants suivent les différents cours théoriques donnés par des pilotes, des contrôleurs aériens, des météorologues et des instructeurs de vol. Ces deux semaines intensives sont généralement organisées dans le camp militaire de Bourg Léopold. Elles se terminent par un examen dont il faut réussir afin de poursuivre la formation pratique.

La pratique

Pendant les vacances d'été qui suivent, un camp de vol de trois semaines est organisé à Weelde. Au cours de la première année, les aspirants apprennent les bases du vol en planeur, et ce sur le "Twin II". Ils effectueront en principe leur premier vol en solo à la fin du camp. Un moment unique dans la vie de chaque jeune pilote de planeur!

La première année se termine par une cérémonie officielle: la remise des ailes. Ici, tous les aspirants ayant réussi leur formation, reçoivent leurs ailes par le Général de la Composante Aérienne.Het tweede jaar: "Flight"

Na het behalen van hun vleugels worden de aspiranten in het tweede jaar "flight cadet". Dat jaar begint met een vliegkamp van één week tijdens de paasvakantie in Weelde. Flights kunnen tijdens dit kamp extra ervaring opdoen, alles even heropfrissen en zich klaarstomen voor de zomer.

In de zomervakantie gaan de flights opnieuw op vliegkamp. Dit gedurende 3 weken, deze keer in Bertrix. Daar leren de flights een nieuwe manier van opstijgen, namelijk de sleepstart achter onze Piper Cub. Flights krijgen hier ook de kans om zich om te scholen naar andere types zweefvliegtuigen binnen onze vereniging.

Er is ook de mogelijkheid om extra ervaring op te doen tijden vliegweekends te Weelde, Florennes en Bevekom, die plaatsvinden gedurende het voor- en najaar.

La deuxième année: "Flight"

Après avoir obtenu leurs ailes, les aspirants deviennent "flight cadet" en entamant leur deuxième année. Cette année commence par un stage à Weelde, d'une semaine, durant les vacances de Pâques. Les flights peuvent y acquérir de l'expérience supplémentaire, rafraîchir leurs compétences acquises et se préparer pour le stage d'été.

Pendant les vacances d'été, les flights participent à un troisième stage de vol, cette fois à Bertrix. Ici, les flights apprennent une nouvelle technique de décollage: le remorquage, derrière notre Piper Cub. Les flights ont également la possibilité de se convertir à d'autres types de planeurs au sein de l'association.

Il est également possible d'acquérir une expérience supplémentaire durant les week-ends de vol à Weelde, Florennes et Beauvechain, organisés durant le printemps et l'automne.


Het derde jaar: "Flight"

In het derde jaar kunnen de flights verder blijven deelnemen aan de vliegweekends en zomerkampen. Gedurende dit jaar worden de flights aangemoedigd om hun zweefvlieglicentie te behalen en krijgen ze de mogelijkheid om prestatievluchten uit te voeren om op deze manier zo veel mogelijk brevetten te behalen.

De flights dienen de vereniging te verlaten na het laatste vliegweekend van dit jaar. De beste flights hebben echter nog de mogelijkheid om op aanvraag langer in de vereniging te blijven, dit tot maximaal het jaar waarin ze 21 worden.

La troisième année: "Flight"

Durant la troisième année, les flights peuvent continuer à participer aux week-ends de vol et aux camps d'été. Au cours de cette année, ils sont encouragés à obtenir leur licence de vol à voile et ont la possibilité d'effectuer des vols de performance et d'obtenir différents brevets.

Les flights doivent en principe quitter l'association après le dernier week-end de vol de la troisième année. Les meilleurs flights ont, cependant, la possibilité de rester plus longtemps dans l'association sur demande, et ce jusqu'à l'année où ils atteignent 21 ans.De volgende jaren: "Senior"

Flights die geselecteerd werden kunnen deelnemen aan al onze vliegactiviteiten als "senior". Ze krijgen opnieuw de mogelijkheid om vliegervaring op te doen en hun zweefvlieglicentie te behalen.

Bovendien is het ook de taak van de seniors om de aspiranten en flights te begeleiden tijdens de theoretische en vliegactiviteiten. Ze zijn als het ware de schakel tussen de cadetten en het kader.

Elk jaar moeten ze opnieuw hun aanvraag indienen om zo maximaal 3 jaar als senior in onze vereniging te blijven. De seniors die er daarna nog niet genoeg van hebben kunnen hun kandidatuur indienen om permanent de vereniging te vervoegen als kaderlid. Dit wordt enkel aan de beste seniors gegund want elk jaar zijn de plaatsen beperkt.

Les années suivantes: "Senior"

Les flights étant sélectionnés peuvent participer à toutes les activités de vol en tant que "senior". Ils auront à nouveau l'opportunité d'acquérir plus d'expérience en vol et d'obtenir leur licence.

En plus de cela, les seniors ont la tâche de guider les aspirants et flights pendant les stages théoriques et de pratique. Ils sont en quelque sorte le lien entre les cadets et le cadre.

Chaque année, ils doivent introduire leur candidature afin de rester dans l'association en tant que senior pour un maximum de 3 ans. Au terme de ces années, les meilleurs seniors ont l'option de rejoindre l'association définitivement en tant que membre du cadre.